t. 020 6473036 | e. info@2ndx.nl

The leading luxury 2nd hand shop to buy and sell your designer & top fashion pieces!

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INBRENG EN VERKOOP 2ndx.nl (Second Time)
per 4-11-2022 versie 1.009

Om U een optimale service te verlenen vinden wij het belangrijk dat er m.b.t. de inname en verkoop van de door U aangeboden artikelen goede, duidelijke afspraken zijn. (Door nieuwe omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen). Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk op deze pagina en in de winkel vermelden.

Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.(zie de laatst aangepaste voorwaarden op onze website)

Artikel1: Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 2NDX.nl (Second Time):de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan de Frans Halslaan 31 te Amstelveen, in het handelsregister van de KvK onder nummer 34186177, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 U als in brengend persoon: de rechtspersoon, waarmee 2NDX.nl de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen 2NDX.nl en Eigenaar ingebrachte goederen.
1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de Eigenaar gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door 2NDX.nl zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBIEDEN VAN KLEDING
2.1 bestaande klanten kunnen met naam en klantnummer afgeven. Nog geen klant bel dan voor een afspraak.
2.2 Wij nemen alleen kleding (sieraden, bijoux, zonnebrillen,tassen, schoeisel) in welke, schoon en eigentijds is, van de betere merken (niet de grote merk-ketens). Vintage, dus oude, nog in zeer goede staat verkerende kleding, vanaf de jaren 30 en later, is ook welkom! (Vraag om advies bij Vintage).
2.3 De door U aangeboden kleding dient compleet en in in tact te zijn. Bv. alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen, schoon, gewassen of gestoomd.
2.4 Ontdekken wij na de inname van kleding mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij gerechtigd alle door u aangeleverde kleding onmiddellijk te verwijderen. Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen. 
2.5 De ingebrachte artikelen welke niet zijn ingenomen na onze selectie dient U binnen de afgesproken periode van 14 dagen na de inbreng datum bij ons op te halen, tenzij u aangegeven heeft dat de kleding naar het goede doel mag; wij vragen U dit tijdens de inbreng.
2.6 Wij zijn volledig geautomatiseerd, U ontvangt via de e-mail na uw inbreng een klantnummer plus een wachtwoord waarmee U, online (thuis), de verkoop van uw kleding kunt volgen.
- Vanaf 1 februari nemen wij voorjaar- en zomerkleding in
- vanaf 31 augustus herfst en winterkleding.

3. WARCHILD
3.1 Niet opgehaalde kleding vervalt 1 maand na de retour datum aan de winkel, indien nog verkoopbaar, afgeprijsd en (2ndx.nl)Second Time kan hier vervolgens vrij over beschikken. Een deel van de mogelijke opbrengst schenken wij aan Warchild, de niet verkochte artikelen schenken wij aan een project in Roemenië. In de winkel kunt u informatie over beide projecten vragen.

4. PRIJSBEPALING
4.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van uw dames/heren kleding, schoenen en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 60% over de verkoopprijs (39% winkeldeel + 21% btw) U ontvangt 40% klantdeel. Uw kleding blijft 2 maanden in de winkel hangen, daarna kunt u of de artikelen terughalen of schenken aan het goede doel.

5. VERKOOP
5.1 Nadat het artikel is verkocht, heeft u recht op 40% van de verkoopprijs, dit bedrag zal worden bijgeschreven op uw tegoed.Ieder verkocht artikel heeft een ruilperiode van max 2 dagen, daarna gaan wij pas over tot uitbetaling. Ieder artikel gekocht bij 2NDX.nl wordt niet voor de 2e x ingenomen voor verkoop!
5.2 Uw tegoed is op 2 manieren incasseerbaar. 1: het bedrag bij teruggave van de niet verkochte kleding, aan u worden cash  (tot max 100,-)uitbetaald. Vanaf 0,00 kan het bedrag ook worden overgemaakt op een door u aangewezen bankrekening. Indien het tegoed niet binnen een periode van 2 jaar is geincasseerd en 2NDX.nl niet de beschikking heeft over een geschikt benkrekeningnummer, zullen alle rechten van de eigenaar vervallen, in die zin dat er niet langer aanspraak kan worden gemaakt op uitbetaling van het tegoed.

6. RETOUREN
6.1 De retour datum is 2 maanden na inbreng, dit staat vermeld op uw inbreng lijst. U ontvangt een week van te voren een retour herinnering via de mail.(mits u uw email adres heeft opgegeven bij ons en ook raden wij aan het in uw agenda te plaatsen).
6.2 U kunt uw kleding op of voor de retour datum op te halen. Dit kunt u doen door, of zelf de kleding uit de rekken te halen of wij bieden u de mogelijkheid van onze zoek service, 5,00 Euro per inbreng lijst.
6.3 Wederom geldt niet opgehaalde kleding vervalt na max 1 maand aan het goede doel.(zie artikel 3).

7. ZOEK SERVICE
7.1 Uit ervaring is gebleken dat het zelf zoeken naar uw kleding lastig en tijdrovend is. Daarom bieden wij de mogelijkheid van onze zoek service, voor een klein bedrag van 5,00, zetten wij uw retouren  klaar! U kunt dit aangeven tijdens de inbreng of via email of telefoon.

7.2 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.
7.3 Wij bepalen, eventueel in overleg met u, de prijs van het artikel. 
7.4 Tevens behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen te wijzigen als wij dat nodig achten. Tijdens de Sale, geven wij een percentage korting op zowel het klant- als winkeldeel. (Sale is 2 x per jaar, 1x in de zomer en 1x in de wintermaanden u ontvangt bericht hierover).

8.VERANTWOORDING
8.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van uw ingebrachte artikelen. Uw inbreng echter, is op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove aantoonbare nalatigheid onzerzijds betreft.
8.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet mbt. in-consignatie goederen.

9.BEVEILIGING - PRIVACY-VEILIGHEID
9.1 Onze winkel en daarmee ook uw goederen is beveiligd met professionele camera's (uitgezonderd de momenten van niet correct werkend internet/software) design items worden beveiligd met inkt-tags.
9.2 https://www.schoutencomputers.nl/privacy/ voor uw accountgegevens.
9.3 Covid -19 Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen en/of adviezen die op dát moment van toepassing zijn.

10.Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 2NDX.nl tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INBRENG EN VERKOOP 2ndx.nl (Second Time)
per 20-6-2021 versie 1.008

Om U een optimale service te verlenen vinden wij het belangrijk dat er m.b.t. de inname en verkoop van de door U aangeboden artikelen goede, duidelijke afspraken zijn. (Door nieuwe omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen). Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk op deze pagina en in de winkel vermelden.

Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.(zie de laatst aangepaste voorwaarden op onze website)

Artikel1: Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 2NDX.nl (Second Time):de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan de Frans Halslaan 31 te Amstelveen, in het handelsregister van de KvK onder nummer 34186177, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 U als in brengend persoon: de rechtspersoon, waarmee 2NDX.nl de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen 2NDX.nl en Eigenaar ingebrachte goederen.
1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de Eigenaar gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door 2NDX.nl zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBIEDEN VAN KLEDING
2.1 Alleen op afspraak bel 020 6473036 om een afspraak in te plannen.
2.2 Wij nemen alleen kleding (sieraden, bijouterie, zonnebrillen,tassen, schoeisel) in welke, schoon en eigentijds is, van de betere merken (niet de grote merk-ketens). Vintage, dus oude, nog in zeer goede staat verkerende kleding, vanaf de jaren 30 en later, is ook welkom! (Vraag om advies bij Vintage).
2.3 De door U aangeboden kleding dient compleet en in in tact te zijn. Bijvoorbeeld, alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen etc.
2.4 Ontdekken wij na de inname van kleding Mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij gerechtigd alle door u aangeleverde kleding onmiddellijk te verwijderen. Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen. 
2.5 De ingebrachte artikelen welke niet zijn ingenomen na onze selectie dient U binnen de afgesproken periode na de inbreng datum bij ons op te halen, tenzij u aangegeven heeft dat de kleding naar het goede doel mag; wij vragen U dit tijdens de inbreng.
2.6 Wij zijn volledig geautomatiseerd, U ontvangt via de e-mail na uw inbreng een klantnummer plus een wachtwoord waarmee U, online (thuis), de verkoop van uw kleding kunt volgen.
- Vanaf 1 februari nemen wij voorjaar- en zomerkleding in
- vanaf 31 augustus herfst en winterkleding.

3. WARCHILD
3.1 Niet opgehaalde kleding vervalt 1 maand na de retour datum aan de winkel, indien nog verkoopbaar, afgeprijsd en (2ndx.nl)Second Time kan hier vervolgens vrij over beschikken. Een deel van de mogelijke opbrengst schenken wij aan Warchild, de niet verkochte artikelen schenken wij aan een project in Roemenië. In de winkel kunt u informatie over beide projecten vragen.

4. PRIJSBEPALING
4.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van uw dames/heren kleding, schoenen en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 60% over de verkoopprijs (39% winkeldeel + 21% btw) U ontvangt 40% klantdeel. Uw kleding blijft 2 maanden in de winkel hangen, daarna kunt u of de artikelen terughalen of schenken aan het goede doel.

5. VERKOOP
5.1 Nadat het artikel is verkocht, heeft u recht op 40% van de verkoopprijs, dit bedrag zal worden bijgeschreven op uw tegoed.Ieder verkocht artikel heeft een ruilperiode van max 2 dagen, daarna gaan wij pas over tot uitbetaling. Ieder artikel gekocht bij 2NDX.nl wordt niet nogmaals ingenomen voor verkoop!
5.2 Uw tegoed is op 2 manieren incasseerbaar. 1: het bedrag bij teruggave van de niet verkochte kleding, aan u worden cash  (tot max 100,-)uitbetaald. Vanaf 0,00 kan het bedrag ook worden overgemaakt op een door u aangewezen bankrekening. Indien het tegoed niet binnen een periode van een jaar is geincasseerd en 2NDX.nl niet de beschikking heeft over een geschikt benkrekeningnummer, zullen alle rechten van de eigenaar vervallen, in die zin dat er niet langer aanspraak kan worden gemaakt op uitbetaling van het tegoed.

6. RETOUREN
6.1 De retour datum is 2 maanden na inbreng, dit staat vermeld op uw inbreng lijst. U ontvangt een week van te voren een retour herinnering via de mail.(mits u uw email adres heeft opgegeven bij ons en ook raden wij aan het in uw agenda te plaatsen).
6.2 U kunt uw kleding op of voor de retour datum op te halen. Dit kunt u doen door, of zelf de kleding uit de rekken te halen of wij bieden u de mogelijkheid van onze zoek service, 5,00 Euro per inbreng lijst.
6.3 Wederom geldt niet opgehaalde kleding vervalt na 1 maand aan het goede doel.(zie artikel 3).

7. ZOEK SERVICE
7.1 Uit ervaring is gebleken dat het zelf zoeken naar uw kleding lastig en tijdrovend is. Daarom bieden wij de mogelijkheid van onze zoek service, voor een klein bedrag van 5,00, zetten wij uw retouren  klaar! U kunt dit aangeven tijdens de inbreng of via email of telefoon.
7.2 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.
7.3 Wij bepalen, eventueel in overleg met u, de prijs van het artikel. 
7.4 Tevens behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen te wijzigen als wij dat nodig achten. Tijdens de Sale, geven wij een percentage korting op zowel het klant- als winkeldeel. (Sale is 2 x per jaar, 1x in de zomer en 1x in de wintermaanden u ontvangt bericht hierover).

8.VERANTWOORDING
8.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van uw ingebrachte artikelen. Uw inbreng echter, is op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove aantoonbare nalatigheid onzerzijds betreft.
8.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet mbt. in-consignatie goederen.

9.BEVEILIGING - PRIVACY-VEILIGHEID
9.1 Onze winkel en daarmee ook uw goederen is beveiligd met professionele camera's (uitgezonderd de momenten van niet correct werkend internet/software) alle kleding items worden beveiligd met inkt-tags!
9.2 https://www.schoutencomputers.nl/privacy/ voor uw accountgegevens.
9.3 Covid -19 Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen en/of adviezen die op dát moment van toepassing zijn.

10.Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 2NDX.nl tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLEDING INBRENG EN VERKOOP
per 4-11-2022 1.009

Om U een optimale service te verlenen vinden wij het belangrijk dat er m.b.t. de inname en verkoop van de door U aangeboden artikelen goede, duidelijke afspraken zijn. (Door nieuwe omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen). Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk op deze pagina en in de winkel vermelden.

Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.(zie de laatst aangepaste voorwaarden op onze website)

Artikel1: Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 2NDX.nl (Second Time):de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan de Frans Halslaan 31 te Amstelveen, in het handelsregister van de KvK onder nummer 34186177, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 U als in brengend persoon: de rechtspersoon, waarmee 2NDX.nl de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen 2NDX.nl en Eigenaar ingebrachte goederen.
1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de Eigenaar gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door 2NDX.nl zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBIEDEN VAN KLEDING
2.1 Voor de 1e keer alleen op afspraak. 020 6473036. Bestaande klanten kunnen het afgeven met naam en klantnr.
2.2 Wij nemen alleen kleding (sieraden, bijouterie, zonnebrillen,tassen, schoeisel) in welke, schoon en eigentijds is, van de betere merken (niet de grote merk-ketens). Vintage, dus oude, nog in zeer goede staat verkerende kleding, vanaf de jaren 30 en later, is ook welkom! (Vraag om advies bij Vintage).
2.3 De door U aangeboden kleding dient compleet en in in tact te zijn. Bijvoorbeeld, alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen etc.
2.4 Ontdekken wij na de inname van kleding Mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij gerechtigd alle door u aangeleverde kleding onmiddellijk te verwijderen. Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen. 
2.5 De ingebrachte artikelen welke niet zijn ingenomen na onze selectie dient U binnen de afgesproken periode na de inbreng datum bij ons op te halen, tenzij u aangegeven heeft dat de kleding naar het goede doel mag; wij vragen U dit tijdens de inbreng.
2.6 Wij zijn volledig geautomatiseerd, U ontvangt via de e-mail na uw inbreng een klantnummer plus een wachtwoord waarmee U, online (thuis), de verkoop van uw kleding kunt volgen.
- Vanaf 1 februari nemen wij voorjaar- en zomerkleding in
- vanaf 31 augustus herfst en winterkleding.

3. WARCHILD
3.1 Niet opgehaalde kleding vervalt 1 maand na de retour datum aan de winkel, indien nog verkoopbaar, afgeprijsd en (2ndx.nl)Second Time kan hier vervolgens vrij over beschikken. Een deel van de mogelijke opbrengst schenken wij aan Warchild, de niet verkochte artikelen schenken wij aan een project in Roemenië. In de winkel kunt u informatie over beide projecten vragen.

4. PRIJSBEPALING
4.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van uw dames/heren kleding, schoenen en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 60% over de verkoopprijs (39% winkeldeel + 21% btw) U ontvangt 40% klantdeel. Uw kleding blijft 2 maanden in de winkel hangen, daarna kunt u of de artikelen terughalen of schenken aan het goede doel.

5. VERKOOP
5.1 Nadat het artikel is verkocht, heeft u recht op 40% van de verkoopprijs, dit bedrag zal worden bijgeschreven op uw tegoed.Ieder verkocht artikel heeft een ruilperiode van max 2 dagen, daarna gaan wij pas over tot uitbetaling. Ieder artikel gekocht bij 2NDX.nl wordt niet nogmaals ingenomen voor verkoop!
5.2 Uw tegoed is op 2 manieren incasseerbaar. 1: het bedrag bij teruggave van de niet verkochte kleding, aan u worden cash  (tot max 100,-)uitbetaald. Vanaf 0,00 kan het bedrag ook worden overgemaakt op een door u aangewezen bankrekening. Indien het tegoed niet binnen een periode van een jaar is geincasseerd en 2NDX.nl niet de beschikking heeft over een geschikt benkrekeningnummer, zullen alle rechten van de eigenaar vervallen, in die zin dat er niet langer aanspraak kan worden gemaakt op uitbetaling van het tegoed.

6. RETOUREN
6.1 De retour datum is 2 maanden na inbreng, dit staat vermeld op uw inbreng lijst. U ontvangt een week van te voren een retour herinnering via de mail.(mits u uw email adres heeft opgegeven bij ons en ook raden wij aan het in uw agenda te plaatsen).
6.2 U kunt uw kleding op of voor de retour datum op te halen. Dit kunt u doen door, of zelf de kleding uit de rekken te halen of wij bieden u de mogelijkheid van onze zoek service, 5,00 Euro per inbreng lijst.
6.3 Wederom geldt niet opgehaalde kleding vervalt na 1 maand aan het goede doel.(zie artikel 3).

7. ZOEK SERVICE
7.1 Uit ervaring is gebleken dat het zelf zoeken naar uw kleding lastig en tijdrovend is. Daarom bieden wij de mogelijkheid van onze zoek service, voor een klein bedrag van 5,00, zetten wij uw retouren  klaar! U kunt dit aangeven tijdens de inbreng of via email of telefoon.
7.2 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.
7.3 Wij bepalen, eventueel in overleg met u, de prijs van het artikel. 
7.4 Tevens behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen te wijzigen als wij dat nodig achten. Tijdens de Sale, geven wij een percentage korting op zowel het klant- als winkeldeel. (Sale is 2 x per jaar, 1x in de zomer en 1x in de wintermaanden u ontvangt bericht hierover).

8.VERANTWOORDING
8.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van uw ingebrachte artikelen. Uw inbreng echter, is op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove aantoonbare nalatigheid onzerzijds betreft.
8.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet mbt. in-consignatie goederen.

9.BEVEILIGING - PRIVACY-VEILIGHEID
9.1 Onze winkel en daarmee ook uw goederen is beveiligd met professionele camera's (uitgezonderd de momenten van niet correct werkend internet/software) alle kleding items worden beveiligd met inkt-tags!
9.2 https://www.schoutencomputers.nl/privacy/ voor uw accountgegevens.
9.3 Covid -19 Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen en/of adviezen die op dát moment van toepassing zijn.

10.Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 2NDX.nl tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLEDING INBRENG EN VERKOOP
per 4-11-2022 versie 1.008

Om U een optimale service te verlenen vinden wij het belangrijk dat er m.b.t. de inname en verkoop van de door U aangeboden artikelen goede, duidelijke afspraken zijn. (Door nieuwe omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen). Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk op deze pagina en in de winkel vermelden.

Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.(zie de laatst aangepaste voorwaarden op onze website)

Artikel1: Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 2NDX.nl (Second Time):de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan de Frans Halslaan 31 te Amstelveen, in het handelsregister van de KvK onder nummer 34186177, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 U als in brengend persoon: de rechtspersoon, waarmee 2NDX.nl de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen 2NDX.nl en Eigenaar ingebrachte goederen.
1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de Eigenaar gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door 2NDX.nl zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBIEDEN VAN KLEDING
2.1 Voor de 1e x alleen op afspraak. Daarna kunt u het afgeven schoon met naam en klantnr.
2.2 Wij nemen alleen kleding (sieraden, bijouterie, zonnebrillen,tassen, schoeisel) in welke, schoon en eigentijds is, van de betere merken (niet de grote merk-ketens). Vintage, dus oude, nog in zeer goede staat verkerende kleding, vanaf de jaren 30 en later, is ook welkom! (Vraag om advies bij Vintage).
2.3 De door U aangeboden kleding dient compleet en in in tact te zijn. Alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen, schoon, gewassen of gestoomd!
2.4 Ontdekken wij na de inname van kleding Mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij gerechtigd alle door u aangeleverde kleding onmiddellijk te verwijderen. Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen. De inbreng klant blijft verantwoordelijk voor het nakomen van deze regel!
2.5 De ingebrachte artikelen welke niet zijn ingenomen na onze selectie dient U binnen 14 dagen na de inbreng datum bij ons op te halen, tenzij u aangegeven heeft dat de kleding naar het goede doel mag; wij vragen U dit tijdens de inbreng.
2.6 Wij zijn volledig geautomatiseerd, U ontvangt via de e-mail na uw inbreng een klantnummer plus een wachtwoord waarmee U, online (thuis), de verkoop van uw kleding kunt volgen.
- Vanaf 1 februari nemen wij voorjaar- en zomerkleding in
- vanaf 31 augustus herfst en winterkleding.

3. WARCHILD
3.1 Niet opgehaalde kleding vervalt direct na de retour datum, indien nog verkoopbaar, afgeprijsd en Second Time kan hier vervolgens vrij over beschikken. Een deel van de eventuele opbrengst schenken wij aan Warchild (indien mogelijk)de niet verkochte artikelen schenken wij aan een project in Roemenië. In de winkel kunt u informatie over beide projecten vragen.

4. PRIJSBEPALING
4.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van uw dames/heren kleding, schoenen en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 60% over de verkoopprijs (incl BTW 39% + 21% btw) U ontvangt 40%. Uw kleding blijft 2 maanden in de winkel hangen, daarna kunt u of de artikelen terughalen (of optie zie onder artikel 1).

5. VERKOOP
5.1 Nadat het artikel is verkocht, heeft u recht op 40% van de verkoopprijs, dit bedrag zal worden bijgeschreven op uw tegoed.Ieder verkocht artikel heeft een ruilperiode van max 2 dagen, daarna gaan wij pas over tot uitbetaling. Ieder artikel gekocht bij 2NDX.nl wordt niet nogmaals ingenomen voor verkoop!
5.2 Uw tegoed is op 2 manieren incasseerbaar. Ten eerste kan het bedrag bij teruggave van de niet verkochte kleding, aan u worden uitbetaald. Vanaf 0,00 kan het bedrag worden overgemaakt op een door u aangewezen bankrekening. Indien het tegoed niet binnen een periode van een jaar is geincasseerd en 2NDX.nl niet de beschikking heeft over een geschikt benkrekeningnummer, zullen alle rechten van de eigenaar vervallen, in die zin dat er niet langer aanspraak kan worden gemaakt op uitbetaling van het tegoed.

6. RETOUREN
6.1 De retour datum is 2 maanden na inbreng, dit staat vermeld op uw inbreng lijst. U ontvangt een week van te voren een retour herinnering via de mail.(mits u uw email adres heeft opgegeven bij ons).

6.2 U dient uw kleding op of voor de retour datum op te halen. Dit kunt u doen door, of zelf de kleding uit de rekken te halen of wij bieden u de mogelijkheid van onze zoek service, 5,00 Euro per inbreng lijst.
6.3 Wederom geldt niet opgehaalde kleding vervalt na 1 maand aan het goede doel.(zie artikel 3).

7. ZOEK SERVICE
7.1 Uit ervaring is gebleken dat het zelf zoeken naar uw kleding lastig en tijdrovend is. Daarom bieden wij de mogelijkheid van onze zoek service, voor euro 5,00 per inbreng lijst, zetten wij uw retouren  klaar U kunt dit aangeven tijdens de inbreng of via de contact pagina van onze website.
7.2 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.
7.3 Wij bepalen, eventueel in overleg met u, de prijs van het artikel. Indien u een te hoge prijs voor uw kleding of artikel wenst, behouden wij ons het recht voor deze niet in te nemen.
7.4 Tevens behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen te wijzigen als wij dat nodig achten. Tijdens de Sale, geven wij een percentage korting op zowel het klant- als winkeldeel. (Sale is 2 x per jaar, 1x in de zomer en 1x in de wintermaanden u ontvangt bericht hierover).

8.VERANTWOORDING
8.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van uw ingebrachte artikelen. Uw inbreng echter, is op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove aantoonbare nalatigheid onzerzijds betreft.
8.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet mbt. in-consignatie goederen.

9.BEVEILIGING - PRIVACY
9.1 Onze winkel en daarmee ook uw goederen is beveiligd met professionele camera's en alle items worden beveiligd
      met inkt-tags!
9.2 https://www.schoutencomputers.nl/privacy/
9.3 Covid -19 Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen en/of adviezen.

10.Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 2NDX.nl tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLEDING INBRENG EN VERKOOP
per 20-6-2021 versie 1.008

Om U een optimale service te verlenen vinden wij het belangrijk dat er m.b.t. de inname en verkoop van de door U aangeboden artikelen goede, duidelijke afspraken zijn. (Door nieuwe omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen). Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk op deze pagina en in de winkel vermelden.

Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.(zie de laatst aangepaste voorwaarden op onze website)

Artikel1: Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 2NDX.nl (Second Time):de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan de Frans Halslaan 31 te Amstelveen, in het handelsregister van de KvK onder nummer 34186177, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 U als in brengend persoon: de rechtspersoon, waarmee 2NDX.nl de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen 2NDX.nl en Eigenaar ingebrachte goederen.
1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de Eigenaar gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door 2NDX.nl zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBIEDEN VAN KLEDING
2.1 Alleen op afspraak bel 020 6473036 om een afspraak in te plannen.
2.2 Wij nemen alleen kleding (sieraden, bijouterie, zonnebrillen,tassen, schoeisel) in welke, schoon en eigentijds is, van de betere merken (niet de grote merk-ketens). Vintage, dus oude, nog in zeer goede staat verkerende kleding, vanaf de jaren 30 en later, is ook welkom! (Vraag om advies bij Vintage).
2.3 De door U aangeboden kleding dient compleet en in in tact te zijn. Bijvoorbeeld, alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen etc.
2.4 Ontdekken wij na de inname van kleding Mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij gerechtigd alle door u aangeleverde kleding onmiddellijk te verwijderen. Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen. De inbreng klant blijft verantwoordelijk voor het nakomen van deze regel!
2.5 De ingebrachte artikelen welke niet zijn ingenomen na onze selectie dient U binnen 7 dagen na de inbreng datum bij ons op te halen, tenzij u aangegeven heeft dat de kleding naar het goede doel mag; wij vragen U dit tijdens de inbreng.
2.6 Wij zijn volledig geautomatiseerd, U ontvangt via de e-mail na uw inbreng een klantnummer plus een wachtwoord waarmee U, online (thuis), de verkoop van uw kleding kunt volgen.
- Vanaf 1 februari nemen wij voorjaar- en zomerkleding in
- vanaf 31 augustus herfst en winterkleding.

3. WARCHILD
3.1 Niet opgehaalde kleding vervalt direct na de retour datum, indien nog verkoopbaar, afgeprijsd en Second Time kan hier vervolgens vrij over beschikken. Een deel van de eventuele opbrengst schenken wij aan Warchild de niet verkochte artikelen schenken wij aan een project in Roemenië. In de winkel kunt u informatie over beide projecten vragen.

4. PRIJSBEPALING
4.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van uw dames/heren kleding, schoenen en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 60% over de verkoopprijs (incl BTW 39% + 21% btw) U ontvangt 40%. Uw kleding blijft 2 maanden in de winkel hangen, daarna kunt u of de artikelen terughalen (of optie zie onder artikel 1).

5. VERKOOP
5.1 Nadat het artikel is verkocht, heeft u recht op 40% van de verkoopprijs, dit bedrag zal worden bijgeschreven op uw tegoed.Ieder verkocht artikel heeft een ruilperiode van max 2 dagen, daarna gaan wij pas over tot uitbetaling. Ieder artikel gekocht bij 2NDX.nl wordt niet nogmaals ingenomen voor verkoop!
5.2 Uw tegoed is op 2 manieren incasseerbaar. Ten eerste kan het bedrag bij teruggave van de niet verkochte kleding, aan u worden uitbetaald. Vanaf 0,00 kan het bedrag worden overgemaakt op een door u aangewezen bankrekening. Indien het tegoed niet binnen een periode van een jaar is geincasseerd en 2NDX.nl niet de beschikking heeft over een geschikt benkrekeningnummer, zullen alle rechten van de eigenaar vervallen, in die zin dat er niet langer aanspraak kan worden gemaakt op uitbetaling van het tegoed.

6. RETOUREN
6.1 De retour datum is 2 maanden na inbreng, dit staat vermeld op uw inbreng lijst. U ontvangt een week van te voren een retour herinnering via de mail.(mits u uw email adres heeft opgegeven bij ons).

6.2 U dient uw kleding op of voor de retour datum op te halen. Dit kunt u doen door, of zelf de kleding uit de rekken te halen of wij bieden u de mogelijkheid van onze zoek service, 5,00 Euro per inbreng lijst.
6.3 Wederom geldt niet opgehaalde kleding vervalt na 1 maand aan het goede doel.(zie artikel 3).

7. ZOEK SERVICE
7.1 Uit ervaring is gebleken dat het zelf zoeken naar uw kleding lastig en tijdrovend is. Daarom bieden wij de mogelijkheid van onze zoek service, voor euro 5,00 per inbreng lijst, zetten wij uw retouren  klaar U kunt dit aangeven tijdens de inbreng of via de contact pagina van onze website.
7.2 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.
7.3 Wij bepalen, eventueel in overleg met u, de prijs van het artikel. Indien u een te hoge prijs voor uw kleding of artikel wenst, behouden wij ons het recht voor deze niet in te nemen.
7.4 Tevens behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen te wijzigen als wij dat nodig achten. Tijdens de Sale, geven wij een percentage korting op zowel het klant- als winkeldeel. (Sale is 2 x per jaar, 1x in de zomer en 1x in de wintermaanden u ontvangt bericht hierover).

8.VERANTWOORDING
8.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van uw ingebrachte artikelen. Uw inbreng echter, is op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove aantoonbare nalatigheid onzerzijds betreft.
8.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet mbt. in-consignatie goederen.

9.BEVEILIGING - PRIVACY
9.1 Onze winkel en daarmee ook uw goederen is beveiligd met professionele camera's en alle items worden beveiligd
      met inkt-tags!
9.2 https://www.schoutencomputers.nl/privacy/
9.3 Covid -19 Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen en/of adviezen.

10.Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 2NDX.nl tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLEDING INBRENG EN VERKOOP
per 4-11-2022 versie 1.008

Om U een optimale service te verlenen vinden wij het belangrijk dat er m.b.t. de inname en verkoop van de door U aangeboden artikelen goede, duidelijke afspraken zijn. (Door nieuwe omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen). Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk op deze pagina en in de winkel vermelden.

Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.(zie de laatst aangepaste voorwaarden op onze website)

Artikel1: Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 2NDX.nl (Second Time):de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan de Frans Halslaan 31 te Amstelveen, in het handelsregister van de KvK onder nummer 34186177, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 U als in brengend persoon: de rechtspersoon, waarmee 2NDX.nl de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen 2NDX.nl en Eigenaar ingebrachte goederen.
1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de Eigenaar gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door 2NDX.nl zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBIEDEN VAN KLEDING
2.1Nog geen account? Dan voor de 1e x op afspraak bel 020 6473036 om een afspraak in te plannen.
2.2 Wij nemen alleen kleding (sieraden, bijouterie, zonnebrillen,tassen, schoeisel) in welke, schoon en eigentijds is, van de betere merken (niet de grote merk-ketens). Vintage, dus oude, nog in zeer goede staat verkerende kleding, vanaf de jaren 30 en later, is ook welkom! (Vraag om advies bij Vintage).
2.3 De door U aangeboden kleding dient compleet en in in tact te zijn. Bijvoorbeeld, alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen en vooral schoon gewassen of gestoomd etc.
2.4 Ontdekken wij na de inname van kleding Mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij gerechtigd alle door u aangeleverde kleding onmiddellijk te verwijderen. Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen. De inbreng klant blijft verantwoordelijk voor het nakomen van deze regel!
2.5 De ingebrachte artikelen welke niet zijn ingenomen na onze selectie dient U binnen 14 dagen na de inbreng datum bij ons op te halen, tenzij u aangegeven heeft dat de kleding naar het goede doel mag; wij vragen U dit tijdens de inbreng.
2.6 Wij zijn volledig geautomatiseerd, U ontvangt via de e-mail na uw inbreng een klantnummer plus een wachtwoord waarmee U, online (thuis), de verkoop van uw kleding kunt volgen.
- Vanaf 1 februari nemen wij voorjaar- en zomerkleding in
- vanaf 31 augustus herfst en winterkleding.

3. WARCHILD
3.1 Niet opgehaalde kleding vervalt direct na de retour datum, indien nog verkoopbaar, afgeprijsd en Second Time kan hier vervolgens vrij over beschikken. Een deel van de eventuele opbrengst schenken wij aan Warchild (Indien mogelijk)de niet verkochte artikelen schenken wij aan een project in Roemenië. In de winkel kunt u informatie over beide projecten vragen.

4. PRIJSBEPALING
4.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van uw dames/heren kleding, schoenen en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 60% over de verkoopprijs (incl BTW 39% + 21% btw) U ontvangt 40%. Uw kleding blijft 2 maanden in de winkel hangen, daarna kunt u of de artikelen terughalen (of optie zie onder artikel 1).

5. VERKOOP
5.1 Nadat het artikel is verkocht, heeft u recht op 40% van de verkoopprijs, dit bedrag zal worden bijgeschreven op uw tegoed.Ieder verkocht artikel heeft een ruilperiode van max 2 dagen, daarna gaan wij pas over tot uitbetaling. Ieder artikel gekocht bij 2NDX.nl wordt niet nogmaals ingenomen voor verkoop!
5.2 Uw tegoed is op 2 manieren incasseerbaar. Ten eerste kan het bedrag bij teruggave van de niet verkochte kleding, aan u worden uitbetaald. Vanaf 0,00 kan het bedrag worden overgemaakt op een door u aangewezen bankrekening. Indien het tegoed niet binnen een periode van een jaar is geincasseerd en 2NDX.nl niet de beschikking heeft over een geschikt benkrekeningnummer, zullen alle rechten van de eigenaar vervallen, in die zin dat er niet langer aanspraak kan worden gemaakt op uitbetaling van het tegoed.

6. RETOUREN
6.1 De retour datum is 2 maanden na inbreng, dit staat vermeld op uw inbreng lijst. U ontvangt een week van te voren een retour herinnering via de mail.(mits u uw email adres heeft opgegeven bij ons).

6.2 U dient uw kleding op of voor de retour datum op te halen. Dit kunt u doen door, of zelf de kleding uit de rekken te halen of wij bieden u de mogelijkheid van onze zoek service, 5,00 Euro per inbreng lijst.
6.3 Wederom geldt niet opgehaalde kleding vervalt na 1 maand aan het goede doel.(zie artikel 3).

7. ZOEK SERVICE
7.1 Uit ervaring is gebleken dat het zelf zoeken naar uw kleding lastig en tijdrovend is. Daarom bieden wij de mogelijkheid van onze zoek service, voor euro 5,00 per inbreng lijst, zetten wij uw retouren  klaar U kunt dit aangeven tijdens de inbreng of via de contact pagina van onze website.
7.2 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.
7.3 Wij bepalen, eventueel in overleg met u, de prijs van het artikel. Indien u een te hoge prijs voor uw kleding of artikel wenst, behouden wij ons het recht voor deze niet in te nemen.
7.4 Tevens behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen te wijzigen als wij dat nodig achten. Tijdens de Sale, geven wij een percentage korting op zowel het klant- als winkeldeel. (Sale is 2 x per jaar, 1x in de zomer en 1x in de wintermaanden u ontvangt bericht hierover).

8.VERANTWOORDING
8.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van uw ingebrachte artikelen. Uw inbreng echter, is op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove aantoonbare nalatigheid onzerzijds betreft.
8.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet mbt. in-consignatie goederen.

9.BEVEILIGING - PRIVACY
9.1 Onze winkel en daarmee ook uw goederen is beveiligd met professionele camera's!
9.2 https://www.schoutencomputers.nl/privacy/
9.3 Covid -19 Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen en/of adviezen.

10.Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 2NDX.nl tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.